จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร11
  พุธ24
  พฤหัสบดี35
  ศุกร์43
  เสาร์53
  อาทิตย์66
  จันทร์76
  อังคาร85
  พุธ97
  พฤหัสบดี1016
  ศุกร์112
  เสาร์122
  อาทิตย์134
  จันทร์148
  อังคาร1510
  พุธ165
  พฤหัสบดี175
  ศุกร์185
  เสาร์194
  อาทิตย์201
  จันทร์211
  อังคาร224
  พุธ2316
  พฤหัสบดี244
  ศุกร์256
  เสาร์266
  อาทิตย์272
  จันทร์2810
  อังคาร294
  พุธ305
รวม 160