จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี15
  ศุกร์23
  เสาร์34
  อาทิตย์42
  จันทร์55
  อังคาร616
  พุธ74
  พฤหัสบดี82
  ศุกร์94
  เสาร์103
  อาทิตย์117
  จันทร์125
  อังคาร135
  พุธ149
  พฤหัสบดี156
  ศุกร์163
  เสาร์177
  อาทิตย์185
  จันทร์197
  อังคาร205
  พุธ211
  พฤหัสบดี222
  ศุกร์238
  เสาร์242
  อาทิตย์253
  จันทร์2610
  อังคาร275
  พุธ282
  พฤหัสบดี295
  ศุกร์304
  เสาร์312
รวม 151