จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์18
  อังคาร219
  พุธ36
  พฤหัสบดี48
  ศุกร์58
  เสาร์63
  อาทิตย์77
  จันทร์88
  อังคาร96
  พุธ1010
  พฤหัสบดี1112
  ศุกร์1214
  เสาร์137
  อาทิตย์149
  จันทร์154
  พฤหัสบดี186
  ศุกร์196
  เสาร์201
  อาทิตย์2113
  จันทร์224
  อังคาร2313
  พุธ249
  พฤหัสบดี258
  ศุกร์2627
  เสาร์2718
  อาทิตย์2810
  จันทร์297
รวม 251