จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร16
  พุธ211
  พฤหัสบดี39
  ศุกร์412
  เสาร์517
  อาทิตย์65
  จันทร์715
  อังคาร89
  พุธ98
  พฤหัสบดี109
  ศุกร์1110
  เสาร์129
  อาทิตย์136
  จันทร์1411
  อังคาร1514
  พุธ1616
  พฤหัสบดี1710
  ศุกร์1811
  เสาร์191
  อาทิตย์206
  จันทร์2110
  อังคาร2211
  พุธ233
  พฤหัสบดี245
  ศุกร์257
  เสาร์266
  อาทิตย์278
  จันทร์2820
  อังคาร298
  พุธ304
  พฤหัสบดี3119
รวม 296