จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์17
  เสาร์22
  อาทิตย์36
  จันทร์414
  อังคาร517
  พุธ614
  พฤหัสบดี78
  ศุกร์817
  เสาร์98
  อาทิตย์108
  จันทร์1110
  อังคาร126
  พุธ135
  พฤหัสบดี141
  เสาร์163
  อาทิตย์173
  จันทร์188
  อังคาร1913
  พุธ2013
  พฤหัสบดี2111
  ศุกร์2213
  เสาร์232
  อาทิตย์242
  จันทร์2524
  อังคาร269
  พุธ274
  พฤหัสบดี2811
  ศุกร์297
  เสาร์302
รวม 248