จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์19
  จันทร์23
  อังคาร313
  พุธ45
  พฤหัสบดี58
  ศุกร์610
  เสาร์75
  อาทิตย์85
  จันทร์95
  อังคาร1017
  พุธ1116
  พฤหัสบดี1210
  ศุกร์1312
  เสาร์1410
  อาทิตย์155
  จันทร์1616
  อังคาร1712
  พุธ1811
  พฤหัสบดี191
  ศุกร์206
  เสาร์216
  อาทิตย์222
  จันทร์235
  อังคาร2410
  พุธ257
  พฤหัสบดี268
  ศุกร์278
  เสาร์285
  อาทิตย์297
  จันทร์3018
  อังคาร315
รวม 260