จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ117
  พฤหัสบดี213
  ศุกร์39
  เสาร์46
  อาทิตย์55
  จันทร์612
  อังคาร719
  พุธ816
  พฤหัสบดี96
  ศุกร์1014
  เสาร์112
  อาทิตย์122
  จันทร์1317
  อังคาร1412
  พุธ1511
  พฤหัสบดี164
  ศุกร์176
  เสาร์183
  อาทิตย์195
  จันทร์207
  อังคาร217
  พุธ226
  พฤหัสบดี237
  ศุกร์249
  เสาร์256
  อาทิตย์264
  จันทร์2712
  อังคาร2812
  พุธ295
  พฤหัสบดี3011
รวม 265