จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์15
  เสาร์29
  อาทิตย์317
  จันทร์46
  อังคาร51
  พุธ69
  พฤหัสบดี73
  ศุกร์811
  เสาร์95
  อาทิตย์107
  จันทร์1115
  อังคาร125
  พุธ135
  พฤหัสบดี146
  ศุกร์152
  เสาร์165
  อาทิตย์172
  จันทร์185
  อังคาร194
  พุธ204
  พฤหัสบดี2110
  ศุกร์225
  เสาร์234
  อาทิตย์244
  จันทร์254
  อังคาร263
  พุธ278
  พฤหัสบดี2821
  ศุกร์2910
  เสาร์307
  อาทิตย์316
รวม 208