จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์18
  อังคาร27
  พุธ310
  พฤหัสบดี412
  ศุกร์59
  เสาร์616
  อาทิตย์78
  จันทร์814
  อังคาร95
  พุธ103
  พฤหัสบดี118
  ศุกร์122
  เสาร์138
  อาทิตย์142
  จันทร์159
  อังคาร166
  พุธ178
  พฤหัสบดี184
  ศุกร์1912
  เสาร์204
  อาทิตย์214
  จันทร์2213
  อังคาร236
  พุธ245
  พฤหัสบดี2514
  ศุกร์269
  เสาร์274
  อาทิตย์284
  จันทร์2911
  อังคาร308
  พุธ314
รวม 237