จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี13
  ศุกร์23
  เสาร์35
  อาทิตย์45
  จันทร์514
  อังคาร614
  พุธ713
  พฤหัสบดี816
  ศุกร์92
  เสาร์108
  อาทิตย์116
  จันทร์1210
  อังคาร136
  พุธ1413
  พฤหัสบดี1518
  ศุกร์165
  เสาร์177
  อาทิตย์182
  จันทร์1912
  อังคาร208
  พุธ218
  ศุกร์233
  เสาร์249
  อาทิตย์253
  จันทร์2613
  อังคาร276
  พุธ286
  พฤหัสบดี2912
  ศุกร์307
รวม 237