จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์14
  อังคาร311
  พุธ43
  พฤหัสบดี55
  ศุกร์63
  เสาร์76
  อาทิตย์86
  จันทร์96
  อังคาร108
  พุธ113
  พฤหัสบดี127
  ศุกร์131
  อาทิตย์154
  จันทร์163
  อังคาร173
  พุธ188
  พฤหัสบดี198
  ศุกร์205
  เสาร์211
  อาทิตย์222
  จันทร์233
  อังคาร246
  พุธ253
  พฤหัสบดี2611
  ศุกร์274
  เสาร์283
  อาทิตย์291
  จันทร์305
  อังคาร314
รวม 137