จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์24
  อังคาร34
  พุธ41
  พฤหัสบดี51
  ศุกร์61
  เสาร์71
  อาทิตย์81
  จันทร์93
  อังคาร101
  พุธ111
  เสาร์142
  อาทิตย์151
  จันทร์163
  พุธ184
  พฤหัสบดี193
  อาทิตย์221
  พุธ251
  ศุกร์276
  เสาร์281
  อาทิตย์291
  จันทร์303
  อังคาร314
รวม 48