จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ11
  ศุกร์35
  จันทร์61
  พุธ82
  พฤหัสบดี97
  ศุกร์102
  เสาร์111
  จันทร์134
  อังคาร143
  พุธ151
  พฤหัสบดี161
  ศุกร์171
  เสาร์181
  อาทิตย์192
  จันทร์203
  อังคาร215
  พุธ223
  พฤหัสบดี233
  เสาร์253
  จันทร์272
  อังคาร284
  พุธ291
  พฤหัสบดี302
รวม 58