จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์21
  อาทิตย์31
  จันทร์41
  อังคาร51
  พุธ64
  พฤหัสบดี75
  ศุกร์82
  เสาร์91
  อาทิตย์102
  จันทร์119
  อังคาร121
  พุธ131
  พฤหัสบดี142
  ศุกร์151
  เสาร์161
  อาทิตย์175
  จันทร์182
  อังคาร196
  พุธ201
  พฤหัสบดี214
  ศุกร์222
  อาทิตย์246
  จันทร์252
  อังคาร261
  พุธ271
  พฤหัสบดี282
  เสาร์301
  อาทิตย์311
รวม 67