จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ110
  พฤหัสบดี22
  ศุกร์31
  เสาร์44
  อาทิตย์55
  จันทร์68
  อังคาร74
  พุธ85
  พฤหัสบดี95
  เสาร์112
  อาทิตย์122
  จันทร์135
  อังคาร143
  พุธ151
  พฤหัสบดี165
  ศุกร์172
  เสาร์181
  อาทิตย์1910
  จันทร์203
  อังคาร2111
  พุธ225
  พฤหัสบดี235
  ศุกร์248
  เสาร์254
  อาทิตย์261
  จันทร์278
  อังคาร282
รวม 122