จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ11
  พฤหัสบดี27
  ศุกร์34
  เสาร์42
  อาทิตย์52
  จันทร์68
  อังคาร78
  พุธ84
  พฤหัสบดี95
  ศุกร์101
  เสาร์112
  จันทร์135
  อังคาร144
  พุธ154
  พฤหัสบดี169
  ศุกร์172
  เสาร์183
  อาทิตย์192
  จันทร์201
  อังคาร2111
  พุธ224
  พฤหัสบดี235
  ศุกร์242
  เสาร์251
  อาทิตย์264
  จันทร์2712
  อังคาร282
  พุธ291
  พฤหัสบดี305
  ศุกร์313
รวม 124