จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์22
  จันทร์33
  อังคาร46
  พุธ54
  พฤหัสบดี62
  ศุกร์73
  เสาร์83
  อาทิตย์92
  จันทร์103
  อังคาร114
  ศุกร์141
  เสาร์154
  อาทิตย์165
  จันทร์171
  อังคาร186
  พุธ191
  พฤหัสบดี206
  ศุกร์211
  อาทิตย์234
  จันทร์242
  พุธ261
  พฤหัสบดี277
  อาทิตย์302
รวม 73