จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์11
  พุธ35
  พฤหัสบดี43
  ศุกร์52
  เสาร์65
  อาทิตย์72
  จันทร์85
  อังคาร94
  พุธ102
  พฤหัสบดี117
  ศุกร์126
  เสาร์132
  อาทิตย์141
  จันทร์156
  อังคาร168
  พุธ177
  พฤหัสบดี184
  ศุกร์192
  เสาร์202
  อาทิตย์217
  จันทร์224
  อังคาร237
  พุธ244
  พฤหัสบดี255
  ศุกร์262
  เสาร์271
  อาทิตย์282
  จันทร์295
  อังคาร306
  พุธ313
รวม 120