จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี12
  ศุกร์27
  เสาร์32
  อาทิตย์46
  จันทร์55
  อังคาร67
  พุธ71
  พฤหัสบดี81
  ศุกร์92
  เสาร์105
  อาทิตย์111
  จันทร์121
  อังคาร131
  พุธ142
  พฤหัสบดี151
  ศุกร์165
  เสาร์173
  อาทิตย์182
  จันทร์194
  อังคาร2017
  พุธ215
  พฤหัสบดี222
  ศุกร์233
  จันทร์2610
  อังคาร272
  พุธ285
  พฤหัสบดี295
  ศุกร์301
รวม 108