จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร12
  พุธ26
  พฤหัสบดี35
  ศุกร์42
  เสาร์53
  อาทิตย์63
  อังคาร83
  พุธ94
  พฤหัสบดี1010
  ศุกร์112
  อาทิตย์134
  อังคาร156
  พุธ162
  พฤหัสบดี173
  เสาร์192
  อาทิตย์205
  จันทร์213
  อังคาร222
  พุธ232
  พฤหัสบดี241
  เสาร์262
  อาทิตย์271
  จันทร์281
  อังคาร296
  พุธ302
  พฤหัสบดี317
รวม 89