จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์24
  จันทร์43
  อังคาร54
  พุธ62
  พฤหัสบดี76
  ศุกร์82
  เสาร์93
  อาทิตย์101
  จันทร์114
  อังคาร124
  พุธ134
  พฤหัสบดี141
  ศุกร์151
  เสาร์161
  จันทร์182
  อังคาร192
  พุธ202
  พฤหัสบดี211
  ศุกร์224
  อาทิตย์243
  จันทร์254
  อังคาร262
  พุธ271
  พฤหัสบดี282
  ศุกร์293
รวม 66