จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร21
  พุธ31
  พฤหัสบดี45
  ศุกร์52
  เสาร์61
  อาทิตย์74
  จันทร์84
  อังคาร97
  พุธ102
  พฤหัสบดี113
  ศุกร์1211
  อาทิตย์141
  จันทร์156
  พุธ173
  ศุกร์194
  เสาร์201
  อาทิตย์211
  อังคาร235
  พุธ241
  พฤหัสบดี253
  ศุกร์261
  เสาร์272
  อาทิตย์283
  จันทร์293
  อังคาร303
  พุธ311
รวม 79