จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์11
  อังคาร21
  เสาร์61
  จันทร์81
  เสาร์131
  จันทร์151
  อังคาร163
  พฤหัสบดี181
  อาทิตย์211
  พฤหัสบดี251
  ศุกร์264
  อังคาร301
รวม 17