จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์11
  พฤหัสบดี61
  ศุกร์71
  อาทิตย์92
  จันทร์101
  พุธ126
  พฤหัสบดี131
  ศุกร์141
  จันทร์171
  พฤหัสบดี201
  ศุกร์212
  เสาร์221
  อาทิตย์231
  จันทร์241
  อังคาร251
  พุธ261
  เสาร์292
รวม 25