จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์21
  จันทร์52
  อังคาร66
  พุธ71
  พฤหัสบดี85
  ศุกร์91
  เสาร์101
  อาทิตย์113
  จันทร์123
  อังคาร132
  พุธ144
  พฤหัสบดี151
  เสาร์172
  อาทิตย์181
  จันทร์191
  อังคาร205
  พุธ212
  พฤหัสบดี225
  จันทร์263
  อังคาร278
  พุธ283
รวม 60