จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี11
  ศุกร์21
  เสาร์32
  อาทิตย์46
  จันทร์56
  อังคาร62
  พุธ77
  พฤหัสบดี85
  ศุกร์94
  เสาร์101
  อาทิตย์112
  จันทร์125
  อังคาร134
  พุธ142
  พฤหัสบดี152
  ศุกร์165
  เสาร์172
  อาทิตย์181
  จันทร์193
  อังคาร202
  พุธ213
  พฤหัสบดี227
  ศุกร์231
  เสาร์241
  อาทิตย์253
  จันทร์263
  อังคาร278
  พฤหัสบดี292
  ศุกร์301
  เสาร์312
รวม 94