จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์13
  จันทร์25
  อังคาร31
  พฤหัสบดี51
  ศุกร์64
  เสาร์71
  อังคาร102
  พุธ113
  ศุกร์132
  อาทิตย์153
  อังคาร175
  พฤหัสบดี193
  ศุกร์201
  จันทร์237
  อังคาร245
  พุธ255
  พฤหัสบดี267
  ศุกร์271
  เสาร์282
  อาทิตย์291
  จันทร์301
รวม 63