จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร14
  พุธ21
  พฤหัสบดี34
  ศุกร์44
  เสาร์51
  อาทิตย์61
  จันทร์77
  อังคาร87
  พุธ91
  พฤหัสบดี104
  ศุกร์1113
  เสาร์122
  อาทิตย์131
  จันทร์141
  อังคาร151
  พุธ165
  พฤหัสบดี172
  ศุกร์184
  เสาร์193
  อาทิตย์202
  จันทร์212
  อังคาร224
  พุธ232
  พฤหัสบดี241
  ศุกร์252
  เสาร์264
  อาทิตย์271
  อังคาร291
  พุธ305
  พฤหัสบดี314
รวม 94