จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์14
  เสาร์21
  อาทิตย์33
  จันทร์45
  อังคาร51
  พุธ63
  เสาร์91
  อาทิตย์102
  อังคาร122
  พฤหัสบดี141
  ศุกร์151
  อาทิตย์173
  อังคาร195
  พุธ201
  เสาร์233
  จันทร์256
  อังคาร262
  ศุกร์291
  เสาร์301
รวม 46