จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์21
  อังคาร32
  พุธ41
  พฤหัสบดี51
  ศุกร์61
  เสาร์71
  อาทิตย์82
  จันทร์94
  อังคาร103
  พุธ111
  จันทร์162
  ศุกร์202
  เสาร์211
  อาทิตย์221
  อังคาร244
  พุธ252
  พฤหัสบดี261
  อาทิตย์292
  จันทร์302
รวม 34