จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ13
  พฤหัสบดี23
  จันทร์61
  พุธ83
  พฤหัสบดี910
  ศุกร์102
  เสาร์111
  อาทิตย์123
  อังคาร141
  พุธ151
  พฤหัสบดี161
  ศุกร์171
  จันทร์208
  อังคาร213
  พุธ221
  พฤหัสบดี231
  จันทร์272
  อังคาร281
  พฤหัสบดี302
  ศุกร์311
รวม 49