จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์31
  พุธ51
  พฤหัสบดี61
  ศุกร์71
  อาทิตย์91
  จันทร์101
  อังคาร111
  ศุกร์143
  เสาร์151
  อังคาร181
  พุธ191
  ศุกร์211
  อังคาร252
  พฤหัสบดี271
  ศุกร์282
รวม 19