จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร12
  พุธ25
  พฤหัสบดี31
  เสาร์52
  พฤหัสบดี102
  ศุกร์113
  เสาร์121
  จันทร์146
  อังคาร151
  พุธ161
  ศุกร์184
  จันทร์211
  พุธ233
  พฤหัสบดี242
  จันทร์283
  พุธ302
รวม 39