จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์13
  จันทร์27
  อังคาร31
  พุธ49
  พฤหัสบดี51
  ศุกร์61
  เสาร์71
  อาทิตย์82
  จันทร์95
  อังคาร107
  พุธ112
  พฤหัสบดี1214
  อาทิตย์153
  จันทร์1623
  อังคาร1713
  พุธ184
  พฤหัสบดี193
  ศุกร์208
  เสาร์212
  อาทิตย์224
  จันทร์236
  อังคาร245
  พฤหัสบดี264
  ศุกร์276
  เสาร์284
  จันทร์303
รวม 141