จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์12
  พฤหัสบดี71
  ศุกร์81
  อาทิตย์101
  จันทร์112
  พุธ131
  พฤหัสบดี141
  ศุกร์152
  อังคาร191
  พุธ201
  พฤหัสบดี212
  ศุกร์221
  เสาร์232
  อาทิตย์242
  จันทร์252
  พฤหัสบดี281
รวม 23