จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์22
  จันทร์41
  อังคาร52
  พุธ61
  พฤหัสบดี72
  เสาร์91
  อังคาร121
  จันทร์182
  อังคาร192
  พฤหัสบดี211
  ศุกร์221
  เสาร์231
  อาทิตย์241
  จันทร์252
  อังคาร261
  พุธ271
  ศุกร์293
  อาทิตย์311
รวม 26