จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี41
  เสาร์61
  อาทิตย์211
  ศุกร์261
  จันทร์292
รวม 6