จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์31
  เสาร์42
  อาทิตย์122
  จันทร์131
  อังคาร143
  พุธ151
  อาทิตย์191
  พฤหัสบดี232
  ศุกร์245
  เสาร์252
  อาทิตย์268
  อังคาร2817
  พุธ2929
  พฤหัสบดี309
  ศุกร์316
รวม 89