จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์11
  อาทิตย์218
  จันทร์315
  อังคาร417
  พุธ521
  พฤหัสบดี623
  ศุกร์724
  เสาร์85
  อาทิตย์915
  จันทร์1015
  อังคาร117
  พุธ1226
  พฤหัสบดี1334
  ศุกร์143
  เสาร์1514
  อาทิตย์1618
  จันทร์1711
  อังคาร1813
  พุธ196
  พฤหัสบดี2013
  ศุกร์2126
  เสาร์2217
  อาทิตย์234
  จันทร์248
  อังคาร2520
  พุธ2616
  พฤหัสบดี277
  ศุกร์288
  เสาร์298
  อาทิตย์3026
รวม 439