จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์112
  อังคาร212
  พุธ319
  พฤหัสบดี417
  ศุกร์59
  เสาร์67
  อาทิตย์78
  จันทร์815
  อังคาร92
  พุธ1014
  พฤหัสบดี117
  ศุกร์122
  เสาร์1316
  อาทิตย์1415
  จันทร์1521
  อังคาร167
  พุธ177
  พฤหัสบดี1818
  ศุกร์194
  เสาร์206
  อาทิตย์2122
  จันทร์2215
  อังคาร234
  พุธ2433
  พฤหัสบดี2511
  ศุกร์2614
  เสาร์273
  อาทิตย์2820
  จันทร์2915
  อังคาร3039
  พุธ3110
รวม 404