จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี18
  ศุกร์26
  เสาร์36
  อาทิตย์42
  จันทร์512
  อังคาร68
  พุธ737
  พฤหัสบดี810
  ศุกร์916
  เสาร์1018
  อาทิตย์1120
  จันทร์1213
  อังคาร1333
  พุธ149
  พฤหัสบดี157
  ศุกร์164
  เสาร์1712
  อาทิตย์187
  จันทร์1911
  อังคาร2010
  พุธ2116
  พฤหัสบดี229
  ศุกร์2312
  เสาร์2412
  อาทิตย์257
  จันทร์268
  อังคาร2722
  พุธ288
  พฤหัสบดี299
  ศุกร์3015
  เสาร์315
รวม 372