จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์17
  จันทร์212
  อังคาร310
  พุธ411
  พฤหัสบดี513
  ศุกร์611
  เสาร์718
  อาทิตย์89
  จันทร์97
  อังคาร105
  พุธ1123
  พฤหัสบดี128
  ศุกร์1313
  เสาร์148
  อาทิตย์156
  จันทร์1618
  อังคาร174
  พุธ1837
  พฤหัสบดี197
  ศุกร์2011
  เสาร์216
  อาทิตย์225
  จันทร์2311
  อังคาร2413
  พุธ2513
  พฤหัสบดี266
  ศุกร์277
  เสาร์2810
  อาทิตย์2912
  จันทร์3017
รวม 338