จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ14
  พฤหัสบดี28
  ศุกร์33
  เสาร์45
  อาทิตย์51
  จันทร์613
  อังคาร716
  พุธ810
  พฤหัสบดี917
  ศุกร์105
  เสาร์114
  จันทร์1316
  อังคาร147
  พุธ155
  พฤหัสบดี164
  ศุกร์1712
  เสาร์182
  อาทิตย์194
  จันทร์208
  อังคาร213
  พุธ226
  ศุกร์242
  เสาร์251
  อาทิตย์262
  จันทร์273
  อังคาร287
  พุธ296
  พฤหัสบดี302
  ศุกร์3115
รวม 191