จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์21
  จันทร์56
  อังคาร64
  พุธ76
  พฤหัสบดี822
  ศุกร์91
  จันทร์129
  อังคาร137
  พุธ145
  พฤหัสบดี154
  ศุกร์162
  เสาร์179
  อาทิตย์187
  จันทร์193
  อังคาร203
  พุธ2110
  ศุกร์232
  อาทิตย์251
  อังคาร271
  พุธ282
  พฤหัสบดี292
รวม 107