จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์21
  อังคาร32
  พุธ42
  พฤหัสบดี51
  พุธ111
  พฤหัสบดี121
  เสาร์142
  อาทิตย์151
  จันทร์161
  อังคาร172
  พุธ183
  ศุกร์201
  จันทร์238
  อังคาร248
  พุธ251
  เสาร์289
  จันทร์304
รวม 48