จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร13
  พุธ22
  พฤหัสบดี31
  ศุกร์44
  เสาร์51
  อาทิตย์61
  จันทร์73
  อังคาร81
  พุธ92
  พฤหัสบดี101
  ศุกร์1118
  เสาร์122
  อาทิตย์134
  จันทร์141
  อังคาร153
  พุธ161
  พฤหัสบดี171
  ศุกร์182
  เสาร์192
  จันทร์211
  อังคาร222
  ศุกร์251
รวม 57