จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์11
  อาทิตย์217
  จันทร์31
  อังคาร412
  พุธ53
  พฤหัสบดี613
  ศุกร์77
  อาทิตย์91
  จันทร์106
  อังคาร112
  พุธ127
  พฤหัสบดี134
  ศุกร์147
  เสาร์156
  อาทิตย์162
  จันทร์173
  พุธ193
  พฤหัสบดี203
  ศุกร์219
  เสาร์2216
  อาทิตย์231
  จันทร์246
  อังคาร253
  ศุกร์281
  เสาร์292
รวม 136