จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อาทิตย์11
  จันทร์22
  พุธ42
  พฤหัสบดี51
  ศุกร์62
  จันทร์92
  อังคาร101
  พุธ111
  อังคาร172
  พุธ184
  พฤหัสบดี191
รวม 19