จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์101
  เสาร์113
  ศุกร์171
  อังคาร211
  พุธ222
รวม 8