จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์41
  อังคาร51
  พุธ65
  พุธ131
  พฤหัสบดี149
  จันทร์182
รวม 19